Υπεύθυνοι Έκδοσης Μαρία Δημάση  Καθηγήτρια mdimasi@bscc.duth.gr τηλ. 25310-39433   Εμμανουήλ Σέργης              Καθηγητής msergis@otenet.gr 25310-39417 Ελευθέριος Χαρατσίδης Επίκουρος Καθηγητής echarats@bscc.duth.gr τηλ. 25310-39448 Παναγιώτης Κριμπάς Αναπληρωτής Καθηγητής pkrimpas@bscc.duth.gr 25310-39481