2ο Τεύχος  -  Volume 2  Y o u n g   S c i e n t i s t s - Ν έ ο ι   E π ι σ τ ή μ ο ν ε ς