Πρακτικά Διημερίδας 19-20 Οκτωβρίου 2012   ΜΕΡΟΣ Α΄ ΜΕΛΗ ΔΕΠ - ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β΄ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ